DSC 6033

W dniach 23-27 marca w Ośrodku Szkolenia odbyło się Szkolenie specjalistyczne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym . Uczestnicy mieli możliwość poznania tajników w zakresie rozpoznawania zagrożeń CBRNE, poboru i analizy próbek substancji potencjalnie niebezpiecznych, czy też identyfikacji urządzeń wybuchowych i postępowania z materiałami wybuchowymi. 

 

 

 

DSC 5986

W dniu 20 marca 2015 r., w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie doskonalące zatytułowane  „Postępowanie w przypadku zdarzeń z udziałem pojazdów hybrydowych”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach tzw. Kaskady szkoleniowej. W ostatnim kwartale 2014 r. przedstawiciele kadry dydaktycznej Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez Komendę Główną PSP wraz z partnerami. Zgodnie z teorią szkoleń kaskadowych, kolejny etap edukacyjny polegał na przekazaniu dalej zdobyte wiedzy dowódcom i zastępcom dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

daGrono fachowców w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej poszerzyło się. 27 lutego b. r. 26 osób pozytywnie ukończyło szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej odbywające się w Ośrodku Szkolenia. Kończący owocną współpracę egzamin zdali wszyscy uczestnicy kursu, co świadczy o tym, że pilne uczestnictwo w zajęciach popłaciło. 

by Godles

5 listopada b.r. uczestnicy szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej mieli okazję wykorzystać podczas ćwiczeń sprzęt specjalistyczny, z którym nie każdy strażak ma do czynienia na codzień. Przyszli podoficerowie mogli poszerzyć swoją wizję działań z zakresu stabilizacji pojazdów oraz obiektów budowlanych, wykonywania dostępu do osób uwięzionych podczas katastrof budowlanych, czy też wydobywania osób poszkodowanych ze studni. 

DSC 4087W mijającym tygodniu gościliśmy ekipę telewizyjną stacji TTV. Mieliśmy możliwość poznania jak przegotowuje się i realizuje materiał telewizyjny w warunkach pozastudyjnych. Nowoczesny sprzęt, z kamerą szerokobrazową, kamerą slow-motion oraz kamerą GoPro pozwala na rejestrację obrazu w innowacyjny sposób.

Scenariusz nagrania przewidywał zdjęcia obrazujące następujące epizody:

- zagrożenia związane z tłuszczem rozgrzanym na patelni umieszczonej na kuchence gazowej i użyciem wody do gaszenia tego typu pożaru, demonstracja wyrzutu spalającego się tłuszczu spowodowanego gwałtownym odparowaniem wody;