a

W dniu 19 listopada 2010 r. do szacownego grona inspektorów ochrony przeciwpożarowej dołączyło kolejnych 35 osób. Zanim jednak uzyskali oni uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, musieli przyswoić sobie wiele wiadomości z zakresu tej jakże szerokiej, a zarazem niezwykle ciekawej dziedziny. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy były prace projektowe, których prawidłowe wykonanie było niezbędnym warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia. Wykonując projekty, przyszli inspektorzy mogli samodzielnie przekonać się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu:

  • doboru i rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa;
  • doboru i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych;
  • zasad przeprowadzania skutecznej ewakuacji;
  • oceny zagrożenia pożarowego na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym;
  • zachowania się materiałów i konstrukcji budowlanych w trakcie pożaru;
  • zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów budowlanych i terenów.

dscf7326

 

W dniach od 8 do 10 października oraz od 5 do 7 listopada 2010 r. w naszym Ośrodku Szkolenia odbyły się dwa szkolenia Komendantów Gminnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowano formę weekendową, gdyż takie było zapotrzebowanie ze strony uczestników szkolenia. Oprócz realizacji podstawowych treści zawartych w programie rozszerzono tematykę szkolenia o następujące zagadnienia:

  • współczesne wyzwania wobec komendanta gminnego,
  • wójt a OSP. Kto, co może?

a

 

29 października 2010 r. mury Ośrodka Szkolenia opuścili kolejni inspektorzy ochrony przeciwpożarowej. Tym razem do szacownego grona dołączyło kolejnych 28 specjalistów z tej, jakże ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa, dziedziny. Uczestnicy szkolenia przez 2 tygodnie czynnie uczestniczyli w zajęciach, poznając tajniki szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.  Na zajęciach teoretycznych przyszli inspektorzy mieli możliwość poznać m. in.:

  • zasady organizacji ochrony przeciwpożarowej,
  • sposoby zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów pod względem wymagań budowlanych, jak i za pomocą wszelkiego typu urządzeń gaśniczych,

 

by Godles

Są takie dni, które wpisują się w historię czymś wyjątkowym. Takim dniem dla Ośrodka Szkolenia PSP w Olsztynie stał się dzień 7 października 2010 roku. Po blisko dwuletnim okresie zakrojonych na szeroką skalę prac budowlanych przekazano strażakom naszego województwa nowoczesny obiekt. Ten szczególny dzień uhonorowali swoją obecnością znamienici goście z Komendantem Głównym PSP gen. bryg. Wiesławem Leśniakiewiczem oraz wojewodą warmińsko-mazurskim Marianem Podziewskim na czele.

Podczas uroczystości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez wojewódzkiego kapelana strażaków księdza Andrzeja Bawirsza. Goście uroczystości w swoich wystąpieniach gratulowali pomysłodawcom wizji, a wykonawcom jej realizacji. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Jan Słupski wręczył symboliczne pamiątki osobom zaangażowanym w rozbudowę Ośrodka Szkolenia.

a

W dniach 6-7 września 2010 roku w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie obyła się narada szkoleniowo-służbowa Głównych Księgowych komend powiatowych i miejskich PSP województwa warmińsko-mazurskiego. Tematyka szkolenia obejmowała m.in. następujące zagadnienia:

- zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach w państwowej jednostce budżetowej,

- zmiany w planach kont dla jednostek budżetowych,

- wykonanie budżetu środków europejskich,

- budżet zadaniowy i projekt budżetu na 2011 rok.