Zrzut ekranu 8

 

Województwo warmińsko-mazurskie - "Najbezpieczniejsze miejsce w Polsce” – to ciężka praca wielu ludzi, dla których życie ludzkie oraz pomoc bliźniemu jest nie tylko celem, ale prawdziwym sensem życia.

Dążąc do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa postawiliśmy na poprawę jakości oraz ilości szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy PSP oraz druhów OSP. Szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy dotyczące resuscytacji krążeniowo-oddechowej skierowane są głównie do wyszkolonych, posiadających wiedzę oraz umiejętności praktyczne, potrafiących działać zespołowo ratowników celem usystematyzowania ich wiedzy.

Naszych ratowników szkolimy z prawidłowego uciskania klatki piersiowej oraz wentylacji zastępczej wykorzystując nadgłośniowe metody udrażniania dróg oddechowych z użyciem tlenu. Specjalistycze manekiny, służące do nauki RKO, wychwytują nawet najdrobniejszy błąd, dzięki czemu ćwiczący mogą opanować swoje umiejętności do perfekcji.

Zgodnie z Wytycznymi ERC na rok 2015, nieodłącznym elementem podejmowanych czynności resuscytacyjnych w nagłym zatrzymaniu krążenia u poszkodowanych jest AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny. Pod koniec roku 2018 dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, zakupiono nowe urządzenia AED dla jednostek OSP.  Od dwóch lat strażaków z całej Polski, w tym również nasze województwo, wspiera fundacja ORLEN Dar serca. Dzięki pozyskanym środkom zamontowaliśmy, jako pierwsi w naszym województwie, urządzenie AED w zewnętrznej kapsule dostępnej 24h/dobę. Pierwsze urządzenie zostało zawieszone na budynku KW PSP w Olsztynie, kolejne na budynku KP PSP w Iławie. Docelowo chcielibyśmy, aby każda komenda powiatowa/miejska PSP oraz jednostki OSP w województwie posiadały, poza urządzeniem na wozie bojowym, zewnętrzną kapsułę dostępną 24h/dobę. Obecnie w województwie warmińsko mazurskim posiadamy 314 urządzeń na wyposażeniu jednostek ochory przeciwpożarowej.

Każda jednostka, która zakupiła urządzenie AED, została przeszkolona z zakresu prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej oraz dziecka. Dzięki 19 koordynatorom ratownictwa medycznego służby wraz 72 instruktorami/mł. instruktorami ratownictwa medycznego służby z powiatów województwa warmińsko-mazurskiego, przeszkoliliśmy prawie 250 jednostek OSP.