W dniach od 21 września do 2 października br. w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się szkolenie specjalistyczne dla młodszych nurków oraz część praktyczna kursu specjalistycznego dla nurka kierującego pracami podwodnymi.

Część praktyczną szkolenia realizowano na stanowisku ćwiczeń z zakresu ratownictwa wodnego nad jeziorem Ukiel.
Kandydaci na młodszych nurków zgłębiali wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu wykonywania prac podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wykonywania prac podwodnych, ratowania życia, zdrowia i mienia na obszarach wodnych. Uczestnicy zapoznali się ze sprzętem stosowanym w pracach podwodnych i uczyli się praktycznego wykorzystania.
Kandydat na kierującego pracami podwodnymi w praktyce uczył się kierowania zespołem nurków oraz wykonywania przy ich pomocy prac podwodnych.
Szkolenie na stopień młodszego nurka  ukończyło czterech  funkcjonariuszy z SGRW-N: Elbląg, Bartoszyce, Olsztyn, Giżycko.
Szkolenie praktyczne nurka kierującego pracami podwodnymi ukończył funkcjonariusz z SGRW-N w Ostródzie.
Funkcjonariusze, którzy ukończyli szkolenie młodszego nurka, wkrótce zasilą szeregi specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego, co wpłynie na podniesienie ich gotowości operacyjnej.

/Opracowanie: st. kpt. Mariusz Zakrzewski - KW PSP w Olsztynie/