WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA


Lp.Nr
referencyjny
Wartość szacunkowaWspólny słownik
zamówień CPV
PrzedmiotTrybTermin
składania
ofert
SzczegółyData publikacji
1WT.2370.5.2020powyżej 30 tys. euro30213300-8, 30231300-0Dostawa komputerów i monitorów do KW PSP w Olsztynie.
Część I - Dostawa komputerów poleasingowych
Część II - Dostawa komputerów nowych
Część III - Dostawa monitorów
przetarg nieograniczony2020-11-04więcej2020-10-27
2WT.2370.3.2020powyżej 30 tys. euro45216121-8, 45453000-7, 45450000-6, 45410000-4Remont pomieszczen budynku KW PSP w Olsztynie przy ul. Niepodleglości 16. Zadanie zostało podzielone na części:
I - Remont garażu
II - Remont piwnicy
III - Remont pomieszczen biurowych i klatek schodowych
przetarg nieograniczony2020-11-04więcej2020-10-20
3WT.2370.4.2020powyżej 30 tys. euro34110000-1Dostawa 2 szt. samochodów dla KW PSP w Olsztynie.
Część I - Samochód lekki operacyjny (SLOp) - 1 szt.
Część II - Samochód lekki kwatermistrzowski (SLKw) - 1 szt.
przetarg nieograniczony_więcej2020-10-19
4PT.2370.2.2020powyżej 30 tys. euro45233120-6

45111000-8

45310000-3
Remont nawierzchni placu na terenie Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50przetarg nieograniczony_więcej2020-10-01
5WT....2020..Dostawa laptopów do pracy zdalnej - COVID-19 - Informacja o udzieleniu zamówienia art. 46c Ustawy z dnia 5.12.2008r. Dz.U.2019.1239_więcej2020-09-24
6WT_zo_10_2020poniżej 30 tys. euro79212000-3Usługa audytu do projektu współfinans.przez UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020zapytanie ofertowe_więcej2020-09-24
7WT.2370.2.2020powyżej 30 tys. euro48620000-0; 48310000-4Dostawa oprogramowania biurowego i systemów operacyjnychprzetarg nieograniczony_więcej2020-09-24
8WT...2020..Dostawa zestawów wideokonferencyjnych - COVID-19 - Informacja o udzieleniu zamówienia art. 6 Ustawy z dnia 2.03.2020r. Dz.U. poz. 374_więcej2020-09-17
9WT.2020..Dostawa namiotów pneumatycznych COVID-19 - Informacja o udzieleniu zamówieniaart. 6 Ustawy z dnia 2.03.2020r. Dz.U. poz. 374_więcej2020-09-01
10WT..2020..Dostawa szaf suszarniczych do odzieży specjalnej COVID-19 - Informacja o udzieleniu zamówienia art. 6 Ustawy z dnia 2.03.2020r. Dz.U. poz. 374_więcej2020-09-01
11WT_zo_9_2020poniżej 30 tys. euro31430000-9Dostawa akumulatorów do UPS - 40 szt.zapytanie ofertowe_więcej2020-07-23
12WT.2370.1.2020powyżej 139 tys. euro34144210-3, 35110000-8Dostawa średnich samochodów P-gaz - 20 sztuk
przetarg nieograniczony_więcej2020-07-22
13WT_zo_8_2020USTAWA o przeciwdziałaniu COVID-1934110000-1Lekki samochód operacyjny typu SLOp do walki z COVID-19Zapytanie ofertowe_więcej2020-07-02
14WT_zo_7_2020poniżej 30 tys. euro32342450-1Dostawa 8 szt. rejestratorów korespondencji do komend PSP woj. warm.-maz.zapytanie ofertowe_więcej2020-06-30
15WT_zo_3_2020poniżej 30 tys. euro35113400-3Zakup 36 kpl. ubran specjalnych do walki z COVID-19zapytanie ofertowe_więcej2020-06-30
16WT_zo_6_2020poniżej 30 tys. euro34110000-1Lekki samochód operacyjny typu SLOp do walki z COVID-19zapytanie ofertowe_więcej2020-06-18
17WT_zo_5_2020poniżej 30 tys. euro32342450-1Dostawa 8 szt. rejestratorów korespondencji do komend PSP woj. warm.-maz.zapytanie ofertowe_więcej2020-06-09
18WT_zo_4_2020poniżej 30 tys. euro32551200-2Dostawa 5 central i aparatów telefonicznych oraz rozbudowa 1 centrali na potrzeby komend powiatowych PSP woj. warm.-maz.zapytanie ofertowe_więcej2020-06-09
19WT_zo_2_2020powyżej 30 tys. euro34110000-1Lekkie samochody rozpoznawczo-ratownicze typu SLRr do walki z COVID-19 - sztuk 4zapytanie ofertowe_więcej2020-05-27
20WT_zo_1_2020poniżej 30 tys. euro09134100-8, 09132100-4Dostawa i tankowanie paliw dla KW PSP w Olsztynie na 2020r.zapytanie ofertowe_więcej2020-01-07
21WT_zo_13_2019poniżej 30 tys. euro34110000-1Lekki samochód kwatermistrzowskizapytanie ofertowe_więcej2019-12-05
22WT_zo_11_2019poniżej 30 tys. euro32551200-2Zakup systemu telekomunikacyjnego (centrali i aparatów telefonicznych) na potrzeby Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie.zapytanie ofertowe_więcej2019-11-15
23WT_zo_10_2019poniżej 30 tys. euro44482100-3Węże pożarnicze tłoczne (W-110 50 szt. i W-75 375 szt.)zapytanie ofertowe_więcej2019-11-12
24WT_zo_7_2019poniżej 30 tys. euro45216121-8Rozbudowa istniejącego budynku Bazy Kontenerowej PSP w Olsztynie przy ul. Zientary-Malewskiejzapytanie ofertowe_więcej2019-10-09
25WT_zo_6_2019poniżej 30 tys. euro32551200-2Dostawa centrali i aparatów telefonicznych do SDŁ dla KW PSP w Olsztyniezapytanie ofertowe_więcej2019-10-09
26WT_zo_5_2019poniżej 30 tys. euro35113400-330 kpl. ubran specjalnych do KW PSP w Olsztyniezapytanie ofertowe_więcej2019-09-17
27WT_zo_4_2019poniżej 30 tys. euro35810000-5Aparaty powietrzne ochrony dróg oddechowych w ilości 35 kpl. z dostawą do KW PSP w Olsztyniezapytanie ofertowe_więcej2019-07-18
28WT.2370.1.2019powyżej 144 tys euro34144210-3Zakup sredniego samochodu ratowniczo-gasniczegoprzetarg nieograniczony_więcej2019-06-13
292019powyżej 30 tyś. euroxPlan zamówien publicznych KW PSP w Olsztynie na 2019 r.x_więcej2019-03-19
30WT_zo_1_2019poniżej 30 tyś. euro09134100-8,

09132100-4
Dostawa i tankowanie paliw dla KW/M PSP w Olsztynie w 2019r.zapytanie ofertowe_więcej2019-01-03
31WT_zo_16_2018poniżej 30 tyś. euro16700000-2Ciągnik z osprzętem w ilości 1 kpl.zapytanie ofertowe_więcej2018-12-14
32WT.2370.6.2018powyżej 30 tyś euro34100000-8,

34223300-9
Dostawa quadów z lawetami - 6 sztukprzetarg nieograniczony_więcej2018-11-15
33WT_zo_12_2018powyżej 30 tyś euro30237000-9,
48821000-9
Dostawa i montaż zestawu do rozbudowy serwera kasetowego typu blade do KW PSP w Olsztyniezapytanie ofertowe_więcej2018-10-31
34WT_zo_10_2018poniżej 30 tyś. euro32200000-5Zintegrowany system łączności radiowej (ZSŁR) dla potrzeb SK KW PSP w Olsztyniezapytanie ofertowe_więcej2018-10-23
35WT-zo_11_2018poniżej 30 tyś. euro18100000 Dostawa 390 kompletow ubran koszarowych 4 czesciowych zapytanie ofertowe_więcej2018-10-23
36WT.2370.4.2018powyżej 30 tyś euro45331221-1, 45315600-4, 45311100-1, 45315700-5, 45311100-1, 45311000-0, 45311000-1, 45310000-3Budowa instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach służbowych budynku administracyjnego KW PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16przetarg nieograniczony_więcej2018-09-19
37WT.2370.5.2018powyżej 30 tyś euro34110000-1Zakup samochodu operacyjnego - 5 szt.przetarg nieograniczony_więcej2018-09-17
38WT.2370.3.2018powyżej 144 tys. euro34144210-3Średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem - 1 szt.przetarg nieograniczony_więcej2018-06-26
39WT_zo_6_2018poniżej 30 tyś. euro55110000-4, 55300000-3, 79540000-1,
80510000-2
Organizacja szkolenia pn. Szkolenie podstawowe - ratownictwo wodne na obszarach wodnych KSRG z Projektu Interreg V-A Litwa-Polskazapytanie ofertowe_więcej2018-05-18
40WT_zo_4_2018poniżej 30 tyś. euro55110000-4,
55300000-3,
79540000-1,
80510000-2
Organizacja szkolenia pn. Szkolenie podstawowe - ratownictwo wodne na obszarach wodnych - KSRG z Projektu Interreg V-A Litwa-Polskazapytanie ofertowe_więcej2018-05-09
41WT_zo_5_2018poniżej 30 tyś. euro55110000-4, 55300000-3Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla 40 strażaków podczas szkolenia chem.-ekolog. realizowanego w ramach Projektu Interreg V-A Litwa-Polskazapytanie ofertowe_więcej2018-05-09
42WT_zo_3_2018poniżej 30 tyś. euro55110000-4, 55300000-3, 79540000-1, 80510000-2Organizacja szkolenia pn. Szkolenie podstawowe - ratownictwo wodne na obszarach wodnych – KSRG z Projektu Interreg V-A Litwa-Polskazapytanie ofertowe_więcej2018-04-27
43xxxpowyżej 30 tyś. euroxPlan zamówien publicznych KW PSP w Olsztynie na 2018r.x_więcej2018-03-15
44WT.2370.2.2018poniżej 144 tyś. euro35112000-2,
33631600-8
Sprzęt i środki dekontaminacyjne dla modułów dekontaminacji masowej i dekontaminacji ratowników (Zadanie I i II)przetarg nieograniczony_więcej2018-01-16
45WT.2370.1.2018poniżej 144 tyś. euro38433000-9Dostawa spektrometrów promieniowania gamma - 2 szt.przetarg nieograniczony_więcej2018-01-11
46WT_zo_1_2018poniżej 30 tyś. euro09134100-8,
09132100-4
Dostawa i tankowanie paliw dla KW PSP w Olsztynie w 2018r.zapytanie ofertowe_więcej2018-01-03
47WT_zo_23_2017poniżej 30 tyś. euro18444110-7Dostawa hełmów strażackich - 96 szt.zapytanie ofertowe_więcej2017-11-28
48WT_zo_22_2017poniżej 30 tyś. euro18424000-7,
18141000-9
Rękawice specjalne strażackiezapytanie ofertowe_więcej2017-11-23
49WT_zo_21_2017poniżej 30 tyś. euro37412242-7Suche skafandry nurkowe - 13 szt. zapytanie ofertowe_więcej2017-11-21
50WT_zo_20_2017poniżej 30 tyś. euro55110000-4

55300000-3

Zapewnienie noclegu i wyżywienie 24 funkcjonariuszy Panstwowej Straży Pożarnej w terminie od 26 listopad do 01 grudnia 2017 r.w odległości do 15 km od miejsca organizacji szkolenia, tj. ul. Węgierska 188 H w Nowym Sączu. zapytanie ofertowe_więcej2017-11-17
51PT.2370.5.2017poniżej 30 tys. euro42122000-0Dostawa pompy szlamowej spalinowej- 1 sztzapytanie ofertowe_więcej2017-11-17
52PT.2370.4.2017poniżej 30 tys. euro72710000-0Wykonanie remontu instalacji sieci internet oraz gniazd DATA w budynku KP PSP Ełk przy ul.Suwalskiej 50Zapytanie ofertowe_więcej2017-11-17
53PT.2370.3.2017poniżej 30 tyś. euro34521400-9 Łódź ratownicza z silnikiem oraz przyczepką podłodziowąZapytanie ofertowe_więcej2017-11-17
54WT_zo_19_2017poniżej 30 tyś. euro24951220-3Dostawa środka pianotwórczego 3% - 17000 litrówzapytanie ofertowe_więcej2017-11-13
55WT.2370.16.2017poniżej 135 tyś. euro35112000-2,
33631600-8
Sprzęt i środki dekontaminacyjne dla modułów dekontaminacji masowej i dekontaminacji ratownikówprzetarg nieograniczony_więcej2017-11-08
56WT_zo_18_2017poniżej 30 tyś. euro35110000-8 Dostawa zestawu poboru i obróbki próbekZapytanie ofertowe_więcej2017-11-08
57WT.2370.13.2017poniżej 135 tyś. euro48820000-2,
48000000-8,
32420000-3
Dostawa kasety serwerowej dla KW PSP w Olsztynieprzetarg nieograniczony_więcej2017-11-07
58WT.2370.17.2017poniżej 135 tyś. euro38113000-0Sprzęt do poszukiwan osób pod wodą - sonar holowanyprzetarg nieograniczony_więcej2017-11-06
59WT_zo_17_2017poniżej 30 tyś. euro38341200-9
38340000-0
Zad.1: Osobiste dawkomierze promieniowania gamma (45 szt.)
Zad.2: Czytnik dawkomierzy osobistych promieniowania gamma (1 szt.)
zapytanie ofertowe_więcej2017-11-02
60WT.2370.15.2017poniżej 135 tyś. euro38433000-9Dostawa spektrometrów promieniowania gamma - 3 szt.przetarg nieograniczony_więcej2017-10-31
61WT.2370.14.2017poniżej 135 tyś. euro38113000-0Sprzęt do poszukiwan osob pod wodą - sonar holowanyprzetarg nieograniczony_więcej2017-10-26
62WT_zo_15_2017poniżej 30 tyś. euro80510000-2,
80531200-7
Organizacja szkolenia dla strażaków z zakresu stabilizacji naruszonych konstrukcjizapytanie ofertowe_więcej2017-10-25
63WT_zo_16_2017poniżej 30 tyś. euro93344000-2Jeden komplet źródeł promieniotwórczychzapytanie ofertowe_więcej2017-10-25
64WT_zo_13_2017poniżej 30 tyś. euro35113410-6Lekkie ubrania chemoodporne z rękawicami do zagrozen CBRNzapytanie ofertowe_więcej2017-10-23
65WT_zo_12_2017poniżej 30 tys euro35121700-5
45312000-7
Wykonanie dokumentacji technicznej, dostawa i montaż systemu alarmowego oraz systemu CCTVzapytanie ofertowe_więcej2017-10-11
66WT.2370.12.2017poniżej 135 tyś. euro35113400-3Dostawa ubran specjalnych do KW PSP w Olsztynie (72 kpl.)przetarg nieograniczony_więcej2017-10-11
67WT.2370.11.2017poniżej 135 tyś. euro48820000-2
48000000-8
Dostawa serwerów wraz z oprogramowaniem (19 szt.)przetarg nieograniczony_więcej2017-09-22
68WT_zo_10_2017poniżej 30 tyś. euro39294100-0Materiały promocyjne na potrzeby realizacji 2 projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020zapytanie ofertowe_więcej2017-09-05
69WT.2370.10.2017poniżej 135 tyś. euro38113000-0Sprzet do poszukiwan osob pod woda - sonar holowanyprzetarg nieograniczony_więcej2017-09-01
70WT_zo_9_2017poniżej 30 tyś. euro39294100-0Materiały promocyjne na potrzeby realizacji 2 projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020zapytanie ofertowe_więcej2017-08-30
71WT_zo_8_2017poniżej 30 tyś. euro39294100-0Materiał promocyjny projektu Interreg V-A Litwa-Polska - Roll-upzapytanie ofertowe_więcej2017-08-23
72WT.2370.9.2017poniżej 135 tyś euro34114000-9Spgaz - lekki samochód specjalny typu furgon ze sprzętem ochrony dróg oddechowychprzetarg nieograniczony_więcej2017-08-18
73WT_zo_6_2017poniżej 30 tyś. euro71220000-6,
45331200-8
Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku zabytkowego KW PSP w Olsztynie przy ulicy Niepodległości 16zapytanie ofertowe_więcej2017-07-13
74WT_zo_4_2017poniżej 30 tyś. euro80510000-2
80531200-7
60113100-4
Organizacja szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kierowców pojazdów ratowniczo-gaśniczych
zapytanie ofertowe_więcej2017-06-29
75WT_zo_3_2017poniżej 30 tyś. euro35110000-8 Dostawa zestawu do stabilizacji konstrukcji budowlanych w wykonaniu aktywnym i pasywnym. CZĘŚĆ I zestaw do stabilizacji aktywnej, CZĘŚĆ II zestaw do stabilizacji pasywnej, w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.zapytanie ofertowe_więcej2017-06-23
76WT.2370.8.2017powyżej 135 tyś zł34100000-8
34223300-9
Dostawa quadów z lawetami - 20 sztukprzetarg nieograniczony_więcej2017-06-07
77WT.2370.7.2017poniżej 135.000 euro31121100-1Dostawa agregatów prądotwórczych przewoźnych z osprzętem o mocy min. 5kW - 5 sztukprzetarg nieograniczony_więcej2017-05-22
78WT.2370.6.2017poniżej 135 tyś euro42122000-0, 44611000-6Dostawa pomp perystaltycznych z osprzętem oraz zbiorników przenośnych o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętemprzetarg nieograniczony_więcej2017-05-09
79WT_zo_2_2017poniżej 30.000 euro45453100-8Przeprowadzenie prac konserwatorskich ceglanego cokołu i parapetow budynku Komendy Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie przy ul. Niepodległosci 16zapytanie ofertowe_więcej2017-04-27
80WT.2370.1.2017powyżej 135 tyś euro34100000-8
34223300-9
Dostawa quadów z lawetami oraz przyczep do przewozu sprzętu i wyposażenia (CZĘŚĆ I: Quad z lawetą – 20 szt., CZĘŚĆ II: Przyczepa do przewozu sprzętu i wyposażenia – 5 szt.)
przetarg nieograniczony_więcej2017-03-31
81WT.2370.2.2017powyżej 135 tyś euro44511100-6,

35113410-6,

42924740-8,

42924730-5

Dostawa zestawów sprzętu do pracy ręcznej na linii brzegowej oraz myjek wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych z podgrzewaczem wody i osprzętem (CZĘŚĆ I: Zestaw sprzętu do pracy ręcznej na linii brzegowej – 50 szt., CZĘŚĆ II: Myjka wysokociśnieniowa z podgrzewaczem wody i osprzętem – 10 szt., CZĘŚĆ III: Myjka niskociśnieniowa z podgrzewaczem wody i osprzętem – 10 szt.)przetarg nieograniczony_więcej2017-03-31
82WT.2370.5.2017powyżej 135 tyś euro34152000,
45223100,
45223110,
80510000,
80610000,
79421200
Wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt dydaktyczny - 18 szt. (trenażery)przetarg nieograniczony_więcej2017-03-31
83WT.2370.3.2017poniżej 135 tyś euro39522530-1,
31121100-1
Dostawa namiotów z ogrzewaniem i wyposażeniem, namiotów gospodarczych magazynowych z oświetleniem oraz agregatów prądotwórczych przewoźnych z osprzętem o mocy min. 5kW (CZĘŚĆ I: Namiot z ogrzewaniem i wyposażeniem – 5 szt.,CZĘŚĆ II: Namiot gospodarczy magazynowy z oświetleniem – 10 szt.,CZĘŚĆ III: Agregat prądotwórczy przewoźny z osprzętem o mocy min. 5kW – 5 szt.)przetarg nieograniczony_więcej2017-03-31
84WT.2370.4.2017poniżej 135 tyś euro42122000-0,
44611000-6
Dostawa pomp perystaltycznych z osprzętem oraz zbiorników przenośnych o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem (CZĘŚĆ I: Pompa perystaltyczna z osprzętem – 5 szt.,CZĘŚĆ II: Zbiornik przenośny o pojemności wodnej 10-15 m3 z osprzętem – 10 szt.)przetarg nieograniczony_więcej2017-03-31
85xpowyżej 30 tyś. euroxPlan zamówien publicznych KW PSP w Olsztynie na 2017r.x_więcej2017-03-02
86WT_zo_1_2017poniżej 30.000 euro09134100-8,
09132100-4
Dostawa i tankowanie paliw dla KW PSP w Olsztynie w 2017r.zapytanie ofertowe_więcej2017-01-03
87WT_zo_5_2016poniżej 30 tyś. euro42122000-0Dostawa pomp szlamowych spalinowych - 12 kpl.zapytanie ofertowe_więcej2016-11-30
88WT_zo_6_2016poniżej 30 tyś. euro18141000-9Dostawa rękawic specjalnych strażackich - 278 parzapytanie ofertowe_więcej2016-11-30
89PT.272.3.2016poniżej progów unijnych45.23.32.50Przedmiotem zamowienia sa roboty budowlane zwiazane z remontem nawierzchni placu manewrowego KPPSP w Nowym Miescie Lubawskimprzetarg nieograniczony_więcej2016-11-15
90WT_zo_4_2016Poniżej 30 000 euro45261900-3Naprawa i konserwacja dachuZapytanie ofertowe_więcej2016-11-02
91PT.2370.02.2016poniżej 209000 Euro34144210-3Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4przetarg nieograniczony_więcej2016-10-17
92PT.237.04.2016powyżej 30 tys. euro45000000-7


45320000-6
Rozbudowa i modernizacja budynkow straznicy KP PSP w Elku przy ul. Suwalskiej 50.przetarg nieograniczony_więcej2016-09-05
93MT.236.53.2016Poniżej 30 000 euro45233200-1UTWARDZENIE NAWIERZCHNI W RAMACH ZADANIA Przebudowa placu manewrowego Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 w BiskupcuZapytanie ofertowe_więcej2016-09-03
94WT_zo_3_2016Poniżej 30 000 euro35111000-5Działko wodno-pianowe typ DWP-40 (w ilości 3 kpl)Zapytanie ofertowe_więcej2016-08-10
95WT_zo_2_2016Poniżej 30 000 euro35111000-5Działko wodno-pianowe typ DWP-40 (w ilości 3 kpl)zapytanie ofertowe_więcej2016-05-25
96PT.2370.3.2016powyżej 30 tys. euro45000000-7 - Roboty budowlane

45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów strazy pozarnej
Rozbudowa i modernizacja budynków straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50.przetarg nieograniczony_więcej2016-03-16
97WT_2016Poniżej 30 000 euro45212221-1Wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowo gumowej na istniejącej podbudowie betonowej boiska (około 220 m2), biezni (około 75 m2) i placyku treningowego (około 12 m2) na terenie Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Olsztynie przy ul. M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynie.Zapytanie ofertowe_więcej2016-01-29
98WT.2370.8.2015Powyżej 134000 Euro34144200-0 Dostawa samochodów specjalistycznych dla jednostek Panstwowej Straży Pożarnejprzetarg nieograniczony_więcej2015-10-16
99WT.2370.7.2015Powyżej 30.000 euro45216100-5


45233140-2


45111300-1
Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego Panstwowej Straży Pożarnej przy ulicach M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynieprzetarg nieograniczony_więcej2015-10-09
100RPO 2007_2013/2015poniżej 30 000 euro 79212000-3Wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warminsko-mazurskiego”,
zapytanie ofertowe_więcej2015-10-09
101Nr spr. PT.2370.4.2015powyzej 30 tys. euro45000000-7 Roboty budowlaneRozbudowa i modernizacja budynkow straznicy KP PSP w Elku przy ul. Suwalskiej 50.Przetarg nieograniczony_więcej2015-09-28
102WT.2370.6.2015Powyżej 30.000 euro45216100-5

45233140-2

45111300-1
Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego Panstwowej Straży Pożarnej przy ulicach M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynieprzetarg nieograniczony_więcej2015-09-02
103WT.2370.5.2015Powyżej 30.000 euro45216100-5

45233140-2

45111300-1
Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego Panstwowej Straży Pożarnej przy ulicach M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynieprzetarg niograniczony_więcej2015-08-13
104PT.2370.2.1.2015Dotyczy zamowienia publicznego o wartosc00000000-0Pelnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmujacymi kompleksowa realizacje zadania pn.:


„Termomodernizacja obiektow Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Bartoszycach”.


W niniejszym postepowaniu nie stosuje sie przepisow ustawy p_więcej2015-07-10
105WT.2370.4.2015powyżej 134 000 euro37440000


51121000


44212320
Treningowa komora dymowaPrzetarg nieograniczony_więcej2015-05-28
106WT.2370.3.2015 powyżej 134 000 euro...Kontener przeciwpowodziowy z pompami do wody zanieczyszczonejPrzetarg nieograniczony_więcej2015-05-27
107PT.2370.1.1.2015Poniżej 5.186.000,00 euro45.21.61.21-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej45.00.00.00.7 Roboty budowlane45.23.24.60.4 Roboty sanitarne09.32.30.00.9 Wezel cieplny lokalny44.62.11.10.3 Grzejniki centralnego ogrzewania45.32.10.00.3 Izolacja
przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiat Bartoszycki.Przetarg nieograniczony_więcej2015-05-25
108PT2370.1.2015powyżej 30000 euro45.00.00.00-7, 45.33.22.00-5, 45.31.10.00-0, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.26.21.00-2, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.26.12.10-9, 45.33.11.00-7Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na realizacji projektu pn.Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Nidzicy, finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja dotyczy trzech budynków: strażnicy, kotłowni oraz magazynowo-garażowego, będących w trwałym zarządzie KP PSP w Nidzicy, położonych w Nidzicy, przy ul. Kolejowej 9. Prace obejmują branże: architektoniczno-budowlaną, sanitarną oraz elektryczną. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne budynki, ofertę należy złożyć na całPrzetarg nieograniczony_więcej2015-05-21
109PT.2370.1.2015powyżej 30000 euro45216121-8

45000000-7
Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w Braniewieprzetarg nieograniczony_więcej2015-05-15
110WT.2370.2.2015powyżej 134 000 euro34144210Dostawa 10 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczychprzetarg nieograniczony_więcej2015-04-13
111PTT. 2370.1.2015poniżej 5 186 000 EURO45.21.61.21-8, 45.00.00.00-7, 45.23.24.60-4, 45.32.10.00-3, 45.31.60.00-5, 45.33.00.00-9, 44.62.21.00-7Termomodernizacja Budynków Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej w DziałdowiePrzetarg ograniczony_więcej2015-03-16
112WT.2370.1.2015powyżej 134 000 euro34144210-3Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – szt. 2przetarg nieograniczony_więcej2015-01-23
113WT.2370.12.2014powyżej 134 000 euroCPV: 34152000, 71327000, 45223100, 45223110, 45223800, 45223810, 80510000, 80610000, 50410000Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją techniczną – 22 szt.przetarg nieograniczony_więcej2014-12-15
114WT.2370.10.2014powyżej 134 000 euro34144210-3Dostawa samochodu ratownictwa wodnegoprzetarg nieograniczony_więcej2014-12-05
115WT.2370.11.2014powyżej 134 000 euro34144210-3Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – szt. 2przetarg nieograniczony_więcej2014-12-05
116PT.2370.2.2014poniżej 30.000 euro34131000-4
34144210-3
Dostawa terenowego samochodu operacyjnego
dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej
w Mrągowie
przetarg nieograniczony_więcej2014-11-27
117PT.2370.1.2014poniżej 30.000 euro34131000-4

34144210-3
Dostawa terenowego samochodu operacyjnego

dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej

w Mrągowie
przetarg nieograniczony_więcej2014-11-18
118WT 2370.9.2014powyżej 134 000 euroCPV: 34152000, 71327000, 45223100, 45223110, 45223800, 45223810, 80510000, 80610000, 50410000Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją techniczną – 22 szt.przetarg nieograniczony_więcej2014-09-25
119WT.2370.8.2014powyżej 30.000 euro71000000-8


71220000-6


45000000-7


45100000-8


45200000-9


45210000-2


Zaprojektowanie i wybudowanie Bazy Kontenerowej


przetarg nieograniczony_więcej2014-06-23
120WT.2370.9.2014Dialog techniczny34152000-7, 71320000-7, 45223100-7, 45223110-0, 45223800-4, 45223810-7,
80510000- 2, 80610000-3, 50410000-2
Modułowy wielofunkcyjny trenażer ratowniczy z dokumentacją technicznąDialog techniczny_więcej2014-06-18
121WT.2370.7.2014powyżej 134.000 euro34144210-3Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznegoprzetarg nieograniczony_więcej2014-04-16
122WT.2370.5.2014powyżej 14.000 euro45216121-8Kompleksowa termomodernizacja budynków Komendy Wojewódzkiej Panstwowej Straży Pożarnejprzetarg nieograniczony_więcej2014-03-26
123WT.2370.6.2014powyżej 134.000 euro34144210-3Dostawa samochodu ratownictwa wodnegoprzetarg nieograniczony_więcej2014-03-17
124WT.2370.4.2014powyżej 134 000 euro34144210-3Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznegoprzetarg nieograniczony_więcej2014-02-28
125WT.2370.3.2014powyżej 14000 euro66.51.00.00-8Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.przetarg nieograniczony_więcej2014-02-13
126PT.2370.3.2014powyzej 14 tys. euro09.15.51.00-5Dostawa oleju opalowego na potrzeby Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Elku na rok 2014przetarg nieograniczony_więcej2014-02-06
127.WTponiżej 14 000 euro.Remont pomieszczen w Osrodku Szkolenia KW PSP w Olsztyniezapytanie ofertowe_więcej2014-02-04
128WT.2370.2.2014powyżej 134 000 euro34144210-3Dostawa samochodu ratownictwa wodnegoprzetarg nieograniczony_więcej2014-01-30
129PT.2370.2.2014powyzej 14 tys. euro09.13.51.00-5Dostawa oleju opalowego na potrzeby Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Elkuprzetarg nieograniczony_więcej2014-01-16
130PT2370.1.2014powyzej 14 tys. euro09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Dostawa paliw silnikowych na potrzeby Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ełku na 2014.przetarg nieograniczony_więcej2014-01-16
131WT.2370.1.2014powyżej 14000 euro09134100-8,


09132100-4
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w 2014 roku w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowychprzetarg nieograniczony_więcej2014-01-08
132PT.2370.01.2014powyżej 14000 EURO09.13.51.00-5Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morąguprzetarg nieograniczony_więcej2014-01-02
133WT.powyżej 14 00044000000-0Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych, elektrycznychzapytanie ofertowe_więcej2013-12-20
134WT .powyżej 14 000 euro44000000-0Dostawa konstrukcji dachuzapytanie ofertowe_więcej2013-12-20
135W Tpowyżej 14000 euro44000000-0Dostawa bram garażowychzapytanie ofertowe_więcej2013-12-20
136WT.2370.14.2013powyżej 14 000 euro34114400-3, 34144210-3Samochód osobowy oznakowany mikrobusprzetarg nieograniczony_więcej2013-12-13
137WT.2370.13.2013powyżej 14000 euro44000000-0Dostawa materiałów do zadania przebudowa zaplecza garażowo-technicznego obiektu KW PSP w Olsztynieprzetarg nieograniczony_więcej2013-12-12
138PT.2370.03.2013powyżej 14000 EURO09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Morąg przez okres 36 miesięcyprzetarg nieograniczony_więcej2013-12-05
139PT.2370.04.2013powyżej 14000 EURO09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Ostróda przez okres 36 miesięcyprzetarg nieograniczony_więcej2013-12-05
140WT.2370.12.2013poyżej 14000 euro44000000-0Dostawa materiałów do zadania przebudowa zaplecza garażowo-technicznego obiektu KW PSP w Olsztynieprzetarg nieograniczony_więcej2013-12-04
141WT.2370.11.2013powyżej 14000 euro32232000-8; 48820000-2Dostawa systemu wideokonferencyjnego przetarg niograniczony_więcej2013-12-03
142PT.2370.3.1.2013powyżej 14.000 euro09134100-8 – Olej napędowy


09132100-4 – Benzyna bezołowiowaDostawa paliw płynnych dla sprzętu transportowego KP PSP w Bartoszycach na 2014 rokPrzetarg nieograniczony _więcej2013-12-02
143PT.2370.2.1.2013powyżej 14.000 euro34114000


34115200
Dostawa samochodu specjalnego typu mikrobus do przewozu osóbPRZETARGU NIEOGRANICZONY_więcej2013-11-15
144WT.2370.8.2013powyżej 14 000 euro45216121-8Przebudowa zaplecza garażowo-technicznego obiektu KW PSP w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16przetarg nieograniczony_więcej2013-11-08
145WT.2370.10.2013powyżej 14 000 euro45.21.61.21-8
45.00.00.00-7 45.31.10.00-0 45.31.43.00-4 45.33.23.00-6
Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczen garażowych na funkcję Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16przetarg nieograniczony_więcej2013-11-06
146WT.2370.7.2013powyżej 14 000 euro34113000-2, 34144210-3Dostawa samochodu operacyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2013-10-25
147WT.2370.9.2013powyżej 14 000 euro45.21.61.21-8, 45.00.00.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.43.00-4, 45.33.23.00-6.Zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczen garażowych na funkcję Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego z zapleczem szatniowo-sanitarnym, zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Niepodległości 16przetarg nieograniczony_więcej2013-10-21
148WT.2370.6.2013powyżej 130 000 euro34144210-3Dostawa samochodu specjalnego podnośnik ratowniczyprzetarg nieograniczony_więcej2013-10-15
149WT.2370.5.2013Powyżej 130000 euro34144210-3Dostawa samochodu ratownictwa wodnegoprzetarg nieograniczony_więcej2013-09-06
150WT.2370.4.2013powyżej 130000 EURO34144210-3Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegoprzetarg nieograniczony_więcej2013-09-04
151WT.2370.3.2013rocznie powyzej 14 000 55321000-6;

55520000-1;

55320000-9
Zywienie kursantow Osrodka Szkolenia Komendy Wojewodzkiej PSP w Olsztynie w II polroczu 2013r.przetarg nieograniczony_więcej2013-07-24
152MT.2370-1/13powyżej 14.000 euro09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KM PSP Elbląg, JRG Nr 1 i JRG Nr 2 w Elbląguprzetarg nieograniczony_więcej2013-02-19
153MT.2370-2/13powyżej 14000 EURO09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów JRG Nr 3 w Pasłęku przetarg nieograniczony_więcej2013-02-19
154WT.2370-2/13powyżej 14000 euro i poniżej 130000 euro09134100-8; 09132100-4Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w 2013 roku w systemie bezgotówkowych elektronicznych kart paliwowychprzetarg nieograniczony_więcej2013-01-11
155WT.2370-1/13rocznie powyżej 14000 euro55321000-6; 55520000-1; 55320000-9Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie w I półroczu 2013r.przetarg nieograniczony_więcej2013-01-07
156PT-2370/01/13powyżej 14 000 Euro09.13.51.00-5Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morąguprzetarg nieograniczony_więcej2013-01-02
157PT.2370/2/12powyżej 14 000 EU09132100-4, 09134100-8Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w 2013 rokuprzetarg nieograniczony_więcej2012-12-19
158PT-2370/1/1/12powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu09132100-4

09134100-8
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2013przetarg nieograniczony_więcej2012-12-14
159PT-2370/1/12powyżej 14.000 euro i poniżej 130.000 eu09134100-8, 09132100-4Dostawę paliw płynnych dla pojazdów Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach na 2013rPrzetarg nieograniczony_więcej2012-12-05
160WT.2370-7/12powyżej 14 000 euro i poniżej 130 000 eu34110000-1, 34144210-3Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2012-11-30
161PT.2370/1/12poniżej 14 000 euro09132100-4, 09134100-8Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w 2012 roku.przetarg nieograniczony_więcej2012-11-27
162MT.2370-1/12powyżej 14.000 euro34110000-1, 34144210-3Dostawa samochodu operacyjnego małolitrażowegoprzetarg nieograniczony_więcej2012-11-19
163WT.2370-6/12powyżej 14.000 euro34110000-1; 34144210-3Dostawa 2 sztuk samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiegoprzetarg nieograniczony_więcej2012-10-22
164WT.2370-5/12rocznie powyżej 14 000 euro15894200-3; 55520000-1; 55300000-3Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Panstwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w II półroczu 2012r.Przetarg nieograniczony_więcej2012-08-14
165WT.2370-4/12rocznie powyżej 14 000 euro15894200-3; 55520000-1; 55300000-3Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Panstwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w II półroczu 2012r.Przetarg nieograniczony_więcej2012-08-06
166WT.0823poniżej 14 000 euro74952000-2Organizacja wizyt studyjnych w Kaliningradzie FR, Olsztynie i Białymstoku w ramach projektu pn. Na Straży - II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregion Niemenzapytanie ofertowe_więcej2012-02-13
167WT. 0823poniżej 14 000 euro71356200-0 Wykonanie usługi polegającej na wsparciu przez zewnętrznych ekspertów projektu pn. Na Straży- II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemenzapytanie ofertowe_więcej2012-02-13
168WT .0823poniżej 14 000 euro79342200-5Promocja projektu pn. Na Straży- II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemen (zgodnie wymogami dot. informacji i promocji dla Programu, dostępnymi na stronie internetowej: www.niemen.org.pl)zapytanie ofertowe_więcej2012-02-13
169WT . 0823 poniżej 14 000 euro79632000-3Organizacja szkoleń w ramach projektu pn. Na Straży - II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemenzapytanie ofertowe_więcej2012-02-13
170WT. 0823poniżej 14 000 euro80510000-2Organizacja specjalistycznego szkolenia z języka migowego w ramach projektu pn. Na Straży- II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemenzapytanie ofertowe_więcej2012-02-13
171W T . 0823poniżej 14 000 euro79421000-1 Zarządzanie projektem pn. Na Straży- II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemenzapytanie ofertowe_więcej2012-02-13
172WT.2370-03/12powyżej 14 000 euro55320000-9; 55321000-6Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztyniezapytanie o cenę_więcej2012-02-03
173WT.2370-1/12powyżej 14000 euro i poniżej 130000 euro09132100-4, 09134100-8Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów


KW PSP Olsztyn w 2012 roku


przetarg nieograniczony_więcej2012-01-09
174WT.2370-2/12powyżej 14000 euro i poniżej 130000 euro09135100-5Dostawa oleju opałowego

do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie

przetarg nieograniczony_więcej2012-01-09
175PT-2370/013/12powyżej 14000 EURO09.13.51.00-5Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morąguprzetarg nieograniczony_więcej2012-01-03
176PT 2370/1/11poniżej 125 000 EU09132100-4

09134100-8
„Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KP PSP Gołdap w 2012 roku”

przetarg nieograniczony_więcej2011-12-28
177PT 2370/2/11 poniżej 125 000 EU09135000-4

09211810-2
Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2012 r. do kotłowni

Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi

przetarg nieograniczony_więcej2011-12-28
178PT-2370/2/2011powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu09134100-8, 09132100-4Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów


KP PSP Bartoszyce w 2012 roku
Przetarg nieograniczony_więcej2011-12-08
179WT.2370-16/11powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro32552310-3Dostawa centrali telekomunikacyjnej, rozbudowa serwera telekomunikacyjnego o funkcjonalność centrali telefonicznejprzetarg nieograniczony_więcej2011-12-06
180PT-2370/1/4/11powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu09132100-4


09134100-8
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2012przetarg nieograniczony_więcej2011-11-28
181PT-2370/1/201114 000 euro i poniżej 125 000 euro09132100-4, 09134100-8Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów


KP PSP Bartoszyce w 2011 roku
Przetarg nieograniczony_więcej2011-11-25
182PT-2370/1/2011powyżej 14 000 euro i poniżej 125 00034144210-3Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego – 1 sztPrzetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 00_więcej2011-11-24
183WT.2370-15/11powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro30213000-5, 30213100-6, 30232110-8, 30232130-4, 48900000-7, 32420000-3, 37453300-1, 30237280-5, 30231000-7, 38653400-1, 38652100-1, 30213200-7, 30237200-1 Dostawa zestawów komputerowych przetarg nieograniczony_więcej2011-11-23
184PT-2370/01/11powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu34110000-1, 34144210-3Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-administracyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-11-16
185PT-2370/04/11powyżej 14000 EURO34.14.42.10-3Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-11-07
186MT.2370-3/11powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu34.11.00.00-1


34.14.42.10-3
„Dostawa lekkiego samochodu operacyjno – kwatermistrzowskiego”przetarg nieograniczony_więcej2011-10-31
187WT.2370-14/11powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro48820000-2, 48900000-7Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem specjalistycznym

przetarg nieograniczony_więcej2011-10-28
188WT.2370-13/11powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro09132100-4;

09134100-8
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w 2011 rokuprzetarg nieograniczony_więcej2011-10-11
189WT.2370-12/11pow. 14 000 euro34110000-1

34144210-3
Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-10-05
190PT-2370/03/11powyżej 14000 EURO34.14.42.10-3Dostawa średniego samochodu wężowego z napędem 4x4przetarg nieograniczony_więcej2011-10-03
191WT.2370-10/11pow. 14 000 euro34110000-1


34144210-3
Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-09-27
192WT.2370-11/11powyżej 125 000 euro34144210Dostawa samochodu specjalnego zaopatrzeniowegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-09-26
193WT.0823-11/EWT-PL-LT/11poniżej 14 000 euro72700000-7
72600000-6
Integracja systemów i urządzeń sieciowych, w ramach projektu „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego” realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej, Litwa-Polska 2007-13Zapytanie ofertowe_więcej2011-09-19
194WT.2370-9/11powyżej 125 000 euro34144210Dostawa samochodu do przewozu sorbentów i neutralizatorówprzetarg nieograniczony_więcej2011-09-08
195PT-2370/1/3/11powyżej 14.000 euro i poniżej 125.000 eu34110000-1
34144210-3
Dostawa samochodu specjalnego wielozadaniowego z funkcją ratownictwa ekologicznegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-09-07
196WT.2370-8/11pow. 14 000 euro38112100-4

48810000-9
System wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów ratowniczychprzetarg nieograniczony_więcej2011-09-06
197WT.2370-7/11poniżej 4845000 euro45216121-8


45310000-3


45314310-7
Przeprowadzenie prac adaptacyjno-budowlanych w obiekcie Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego/Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR/CPR) zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie. przetarg ograniczony_więcej2011-08-25
198PT-2370/1/2/11powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu34110000-134144210-3
Dostawa lekkiego samochodu specjalnego operacyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-08-22
199PT-2370/1/1/11powyżej 14.000 euro i ponizej 125.000 eu34110000-1

34144210-3
Dostawa lekkiego samochodu specjalnego operacyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2011-07-21
200WT.0823-5/RPO2-5.1.6/10poniżej 14 000 euro79212000-3Wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych Warmii i Mazur poprzez zakup 3 specjalistycznych samochodów do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej”
Zapytanie ofertowe_więcej2011-07-01
201WT.0823-6/RPO2-5.1.6/10poniżej 14 000 euro79342200-5Promocja projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych Warmii i Mazur poprzez zakup 3 specjalistycznych samochodów do działań w wypadkach komunikacji zbiorowej”Zapytanie ofertowe_więcej2011-07-01
202MT.2370-2/11powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu09135100-5Dostawa oleju opałowego do JRG Nr 3 w Pasłęku
Przetarg nieograniczony_więcej2011-05-23
203WT.2370-5/11powyżej 125 000 euro34121000-1 Dostawa samochodu do przewozu osób poszkodowanych i ewakuowanych w wypadkach komunikacji zbiorowejPrzetarg nieograniczony_więcej2011-05-17
204WT.2370-4/11pow. 125 000 euro34144210-3Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Przetarg nieograniczony_więcej2011-05-13
205WT.2370-6/11powyżej 14 000 euro34144210-3Dostawa samochodu do przewozu sorbentów i neutralizatorów Przetarg nieograniczony_więcej2011-05-13
206MT.2370-1/1112960034.11.00.00-1
34.14.42.10-3
Dostawa terenowego samochodu operacyjnego.Przetarg nieograniczony_więcej2011-05-10
207WT.2370-03/11 powyżej 14000 euro55320000-9; 55321000-6Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztyniezapytanie o cenę_więcej2011-03-03
208PT-2370/02/11powyżej 14000 EURO09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Morąg przez okres 33 miesięcyPrzetarg nieograniczony_więcej2011-02-21
209PT-2370/01/11powyżej 14000 EURO09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Morąg przez okres 33 miesięcyPrzetarg nieograniczony_więcej2011-02-11
210WT.2370-2/11powyżej 14000 euro i poniżej 12500009135100-5Dostawa oleju opałowego do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie
przetarg nieograniczony_więcej2011-01-19
211WT.2370-1/11powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro09132100-4;

09134100-8
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w 2011 rokuprzetarg nieograniczony_więcej2011-01-04
212WT 2010poniżej 14 000 48420000-8Moduł alarmowania osób funkcyjnych poprzez SMS w oparciu o posiadaną aplikację SWD-ST.
Moduł komunikatora działający w oparciu o posiadaną aplikację SWD-ST.
zapytanie ofertowe_więcej2010-12-22
213PT - 2370/09/2010 poniżej 125 000 Euro09135000-4

09211810-2

Dostawa oleju opałowego lekkiego w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. do kotłowni Komendy Powiatowej PSP w Gołdapiprzetarg nieograniczony _więcej2010-12-16
214WT-2010poniżej 14 000 98390000-3Usługa upowszechnienia projektu pt. „PL-LT 112. System zarządzania działaniami ratowniczymi i obsługi europejskiego numeru ratunkowego”zapytanie ofertowe_więcej2010-12-14
215WT.2370-23/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro34110000-1, 34144210-3Dostawa samochodu operacyjno-administracyjnegoprzetrg nieograniczony_więcej2010-12-09
216PT-2370/08/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro09132100-4

09134100-8
Tankowanie pojazdów KP PSP Gołdap na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Gołdap przez okres 12 miesięcyprzetarg nieograniczony_więcej2010-12-07
217MT2370-1/10184 tys. zł.23000000-7Przedmiotem zamówienia jest:
- etylina PB 95 – zapotrzebowanie roczne ok. 7 tys. litrów,
- olej napędowy - zapotrzebowanie roczne ok. 24 tys. litrów
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG nr 1, JRG nr 2.
przetarg nieograniczony_więcej2010-12-07
218MT2370-2/1068 tys. zł.23000000-7Przedmiotem zamówienia jest:
- etylina PB 95 – zapotrzebowanie roczne ok. 2 tys. litrów,
- olej napędowy - zapotrzebowanie roczne ok. 7 tys. litrów
dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG nr 3 w Pasłęku
przetarg nieograniczony_więcej2010-12-07
219PT-2370/01/2010powyżej 14 000 euro34139200-2; 34144210-3 ; 34131000-4Dostawa podwozia samochodu typu Pick-Up z napędem 4x4 pod

zabudowę na specjalny samochód rozpoznawczo- ratowniczy.
przetarg nieograniczony_więcej2010-12-06
220WT.2370-21/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro32552310-3Dostawa 2 szt. central telekomunikacyjnychprzetrag nieograniczony_więcej2010-11-26
221WT.2370-22/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro30121000-3Dostawa zestawów urządzeń peryferyjnychprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-25
222WT.2370-20/10powyżej 14000euro iponiżej 125000euro30213300-8, 30213000-5, 38221000-0Dostawa zestawów komputerowychprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-23
223WT.2370-19/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro39717000-1, 39717200-3Dostawa klimatyzatorówprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-17
224WT.2370-18/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro38112100-4, 48810000-9Dostawa systemu nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymiprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-16
225PT-2370/1/1/10powyżej 14.000 euro09122000-0
09132100-4
09134100-8
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2011przetarg nieograniczony_więcej2010-11-15
226WT.2370-16/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro32413100-2, 32420000-3Dostawa urządzeń sieciowychprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-10
227WT.2370-17/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro48820000-2Dostawa serwerówprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-10
228WT.2370-15/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro31122000-7Dostawa agregatów pradotwórczychprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-09
229WT.2370-14/10powyżej 14000 euro i poniżej 125000 euro30121000-3Zestaw urządzeń peryferyjnychprzetarg nieograniczony_więcej2010-11-05
230WT.2370-13/10powyżej 14000 euro poniżej 125000 euro32524000-2Dostawa Zintegrowanego Systemu Łącznościprzetargt nieograniczony_więcej2010-10-29
231WT.2370-12/10powyżej 14000 euro poniżej 125000 euro31154000-0Dostawa zasilaczy awaryjnychprzetarg nieograniczony_więcej2010-10-27
232WT.2370-11/10powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu32360000-4, 32342400-6Dostawa systemu alarmowaniaprzetarg nieograniczony_więcej2010-10-22
233WT.2370-10/10powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu38112100-4, 48810000-9System wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów ratowniczychprzetarg nieograniczony_więcej2010-10-21
234WT.2370-9/10powyżej 14 000 euro35113410-6Zakup 22 specjalistycznych ubrań gazoszczelnychprzetarg nieograniczony_więcej2010-10-20
235PT-2370/01/10powyżej 14000 EURO09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Tankowanie pojazdów KP PSP Ostróda na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Ostróda przez okres 36 miesięcyPrzetarg nieograniczony_więcej2010-10-14
236WT,2370-7/10powyżej 125 000 euro34144210-3Dostawa samochodu dowodzenia i łącznościPrzetarg nieograniczony_więcej2010-10-13
237WT.2370-8/10powyżej 14 000 euro i poniżej 125 000 eu32200000-5, 32260000-3Dostawa radiowego systemu powiadamiania jednostek straży pożarnejprzetarg nieograniczony_więcej2010-10-11
238WT.2370-6/10poniżej 14 000 euro39100000-3Dostawa i montaż mebli do Ośrodka Szkolenia KW PSP OlsztynPrzetarg nieograniczony _więcej2010-09-27
239WTponiżej 14 00079342200-5Promocja projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” - ulotka informacyjnazapytanie ofertowe_więcej2010-09-24
240WT-2370-05/2010poniżej 4845000 euro45.45.00.00-6

45.31.23.11-0

45.31.00.00-3
ADAPTACJA NIEUŻYTKOWEGO ORAZ UŻYTKOWEGO PODDASZA NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO – BIUROWE WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE WRAZ Z MYJNIĄ POJAZDÓW.


Po zmianie:


Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych obiektu CPR zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie
przetarg ograniczony_więcej2010-09-16
241WT-2371-2/3/10Poniżej 14 000 euro79342200-5Promocja projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”Zapytanie ofertowe_więcej2010-08-09
242WT 2371-2/4/10Poniżej 14 000 euro79212000-3Wykonanie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, pn: „Ochrona głównych szlaków komunikacyjnych przed zagrożeniami i skutkami katastrof drogowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego”
Zapytanie ofertowe_więcej2010-08-09
243PT-2370/6/10do 4 845 00 EU45.00.00.00-7,45.21.61.21-8,
Rozbudowa strażnicy KP PSP w Gołdapi- II etap zadania p.n. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapiprzetarg nieograniczony_więcej2010-08-05
244WT.2370-4/10powyżej 14 000 euro09132100-4;
09134100-8
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w II półroczu 2010przetarg nieograniczony_więcej2010-07-23
245PTT-2370/2/2010poniżej kwot określonych na podstawie ar45.00.00.00-7 roboty budowlane


45.21.61.21-8 roboty budowlane dla obiektów straży pożarnej
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Remont pomieszczeń garażowych oraz wymiana instalacji elektrycznej pomieszczeń garażowych, piwnicznych i gospodarczych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowieprzetarg nieograniczony_więcej2010-07-20
246PT-2370/5/2010od 14 000 do 4 845 000 EU45.00.00.00-7, 45.21.61.21-8, Rozbudowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - II etap zadania p.n. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapiprzetarg nieograniczony_więcej2010-07-12
247PT-2370/04/2010do 125 000 EU34.14.42.10-3„Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiego”przetar nieograniczony_więcej2010-05-18
248PT-2370/3/2010od 14 000 do 4 845 000 EU45.00.00.00-7, 45.21.61.21-8, 71.22.00.00-6,Rozbudowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - II etap zadania p.n. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapiprzetarg nieograniczony_więcej2010-04-14
249WT.2370-3/10powyżej 14 000 euro55320000-9;
55321000-6
Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie Zapytanie o cenę_więcej2010-03-31
250PT-2370/2/2010od 14 000 do 4 845 000 EU45.00.00.00-7, 45.21.61.21-8, 71.22.00.00-6.Rozbudowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - II etap zadania p.n. Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapiprzetarg nieograniczony_więcej2010-03-25
251WT.2370-1/10powyżej 125 000 euro34144210-2Dostawa 12 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczychprzetarg nieograniczony_więcej2010-01-15
252WT.2370-2/10powyżej 125 000 euro34144210-2Dostawa 8 szt. średnich samochodów ratowniczo-gaśniczychprzetarg nieograniczony_więcej2010-01-15
253PT-2373/05/2009poniżej 133 000 EURO09132100-4


09134100-8
Dostawa paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w roku 2010przetarg nieograniczony_więcej2009-12-23
254WT.2370-17/09powyżej 133 000 euro34144210-3Dostawa 4 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczychprzetarg nieograniczony_więcej2009-12-18
255PT-2370/2/09poniżej 14.000 euro09132100-4

09134100-8
Dostawa tankowanie paliw silnikowych do pojazdów i sprzętu silnikowego KPPSP w Działdowie w roku 2010zapytanie ofertowe_więcej2009-12-14
256PT-2370/1/09poniżej 14 000 euro09132100-4,


09134100-8
Dostawa paliw silnikowych dla KP PSP w Bartoszycach w 2010rzapytanie ofertowe_więcej2009-12-09
257PT-2370/1/09poniżej 133 000 euro09122000-0

09132100-4

09134100-8
Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2010przetarg nieograniczony_więcej2009-12-07
258WT.2370-16/09powyżej 14.000 euro, poniżej 133.000 eur48300000-1, 48620000-0Dostawa pakietów oprogramowaniaprzetarg nieograniczony_więcej2009-11-24
259WT.2370-15/09poniżej 14.000 euro39100000-3Dostawa i montaż mebli do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynieprzetarg nieograniczony_więcej2009-11-19
260WT.2370-14/09powyżej 14.000 euro, poniżej 133.000 eur30213300-8Dostawa zestawów komputerowychprzetarg nieograniczony_więcej2009-11-17
261WT.2370-13/09powyżej 14.000 euro, poniżej 133.000 eur48820000-2Dostawa zestawów komputerowych - serwerówprzetarg nieograniczony_więcej2009-11-16
262WT.2370-12/09powyżej 14 000 euro, poniżej 133 000 eur32420000-3Dostawa przełączników sieciowychprzetarg nieograniczony_więcej2009-11-13
263PT-2370/5/2009powyżej 14.000 euro 34.14.42.10-3dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pożarniczego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w BraniewiePrzetarg nieograniczony_więcej2009-11-10
264WT.2370-11/09powyżej 14 000 euro poniżej 133 000 eur09132100-4, 09134100-8Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w roku 2010przetarg nieograniczony_więcej2009-11-05
265PT.2370/4/2009powyżej 14.000 euro34144210-3Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego pożarniczego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4Przetarg nieograniczony_więcej2009-10-30
266WT.2370-9/09powyżej 14 000 euro34144210-3Dostawa lekkiego samochodu operacyjno-kwatermistrzowskiegoprzetarg nieograniczony_więcej2009-10-22
267WT.2370-10/09poniżej 14 000 euro48820000-2Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerówPrzetarg nieograniczony_więcej2009-10-22
268WT.2370-8/09powyżej 14 000 euro45.21.48.00-8

45.00.00.00-7
Rozbudowa budynku administracyjnego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Porannej 41przetarg ograniczony_więcej2009-10-20
269MT.2370-3/09250 00042122130-0 Pompy wodne.

34223300-9 Przyczepy
Pompa do wody zanieczyszczonej z przyczepą plus armatura wodna nie stanowiąca wyposażenia przyczepy.przetarg nieograniczony_więcej2009-09-25
270PT-2370/4/09poniżej 133 000 euro39.10.00.00-3, 39.11.00.00-6, 39.12.00.00-9, 39.13.00.00-2, 39.14.10.00-2, 39.14.31.10-0, 39.15.10.00-5, 39.14.11.00-3Dostawa i montaż mebli do nowej strażnicy KP PSP w Gołdapinieograniczony_więcej2009-09-24
271WT. 2370-7/09powyżej 133 000 euro34144210-3Dostawa 2 szt. ciężkich samochodów ratownictwa technicznegoprzetarg nieograniczony_więcej2009-08-13
272WT.2370-6/09poniżej 14 000 euro39100000-3Dostawa i montaż mebli do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynieprzetarg nieograniczony_więcej2009-07-17
273WT.2340-03/09powyżej 14 000 euro, poniżej 133 000 eur39100000-3Dostawa i montaż mebli do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie: Zadanie 1 – Łóżka metalowe, Zadanie 2 – Mebleprzeterg nieograniczony_więcej2009-06-10
274PT- 2370/01/09powyżej 133 000 euro34144210-3Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x2
Przetarg nieograniczony _więcej2009-04-28
275PT-2370/1/09poniżej 133000 EUROCPV: 34144210-3

Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 przetarg nieograniczony_więcej2009-03-19
276PT-2370/01/09poniżej 133000 Euro34.14.42.10 – 3Dostawa lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego - 1szt.przetarg nieograniczony_więcej2009-03-06
277MT.2370-1/0975 441,3609135100-5Sprzedaż i dostawa oleju opałowegoprzetarg nieograniczony_więcej2009-02-20
278MT.2370-2/09720 00034144210-3Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczehgo z napędem 4x4Przetarg nieograniczony_więcej2009-02-20
279PT-2370/04/08powyżej 14 000 EU do 133 000 EU09132100-4

09134100-8
Dostawa paliw do pojazdów KP PSP w Gołdapi w roku 2009przetarg nieograniczony_więcej2008-12-31
280PT-2370/1/2/08poniżej 133 000 euro09122000-0 – Propan i butan

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

09134100-8 - Olej napędowy

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2009Przetarg nieograniczony_więcej2008-12-08
281MT.2370-9/088052729852200-8dostawę sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań o profilu podstawowym i specjalistycznymprzetar nieograniczony_więcej2008-11-26
282Wt 2370/18/08powyżej 14000 euro45400000-1Remont wybranych pomieszczeń biurowych w budynku KW PSP


przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie


przetarg nieograniczony_więcej2008-11-21
283MT.2370-8/0880 00029852200-8dostawę sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań o profilu podstawowym i specjalistycznymprzetarg nieograniczony_więcej2008-11-14
284PT-2370/06/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU09.13.51.00-5Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Morąguprzetarg nieograniczony_więcej2008-11-13
285PT-2370/07/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU09.13.41.00-8

09.13.21.00-4
Tankowanie pojazdów JRG PSP Morąg na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Morąg przez okres 36 miesięcyprzetarg nieograniczony_więcej2008-11-13
286WT 2370/16/08do 133000 euro34144210-3Dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiegoprzetarg nieograniczony_więcej2008-11-08
287WT 2370/17/08do 133000 euro34144210-3Dostawa samochodu operacyjno - administracyjnegoprzetarg nieograniczony_więcej2008-11-08
288PT-2370/03/08do 133 000 EU29.71.53.00-7Dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczychprzetarg nieograniczony_więcej2008-11-04
289WT 2370/15/08do 5.1500.000 euro45214800-8452332001
Przebudowa i modernizacja obiektu Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Porannej 41Przetarg ograniczony_więcej2008-10-31
290PT-2370/05/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU34.14.42.10-3dostawa lekkiego samochodu specjalnego operacyjnego z napędem 4x4 -1 szt.przetarg nieograniczony_więcej2008-10-30
291MT.2370-7/0890 00029852200-8dostawa sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań o
profilu podstawowym i specjalistycznym
przetarg nieograniczony_więcej2008-10-29
292PT-2370/02/08.34.14.42.10-3Dostawa 1 szt. lekkiego samochodu specjalnegoPRZETARGU NIEOGRANICZONY_więcej2008-10-28
293PT-2370/01/08...34.14.42.10-3Dostawa lekkiego samochodu specjalnegoprzetarg nieograniczony_więcej2008-10-24
294MT.2370-5/08160 00023000000-7Etylina PB 95 – zapotrzebowanie roczne ok. 5 tys. litrów,

Olej napędowy - zapotrzebowanie roczne ok. 15 tys. litrów

Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG nr 1, JRG nr 2.
przetarg nieograniczony_więcej2008-10-24
295MT.2370-6/0868 00023000000-7Etylina PB 95 – zapotrzebowanie roczne ok. 1,5 tys. litrów,
Olej napędowy - zapotrzebowanie roczne ok. 7 tys. litrów
Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG nr 3 w Pasłęku
przetarg nieograniczony_więcej2008-10-24
296281627-2008...34.14.42.10-3Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczegoprzetarg nieograniczony_więcej2008-10-23
297PT-2370/2/2008POWYŻEJ 14 000 EURO i PONIŻEJ 133 000 EUCPV: 35100000 -5

CPV: 33200000 -2
Dostawa łodzi ratowniczej hybrydowej typu RIB z urządzeniami do nawigacjiPRZETARG NIEOGRANICZONY _więcej2008-10-23
298PT-2370/3/2008powyżej 14 000 i poniżej 133 000 euroCPV 33211300-5

Dostawa sonaruPrzetarg nieograniczony _więcej2008-10-23
299MT2370-4/086070018131000-6Dostawa 44 kompletów ubrań specjalnych strażackichPrzetarg nieograniczony_więcej2008-09-29
300MT2370-03/08poniżej 133 tys. EURO29852200-8Dostawa sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działąń o profilu podstawowym i specjalistycznymPrzetarg nieograniczony_więcej2008-09-22
301PT-2370/04/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU74.20.00.00-1Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji budowy budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Centrum Ratownictwa Wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzieprzetarg nieograniczony_więcej2008-08-06
302PT-2370/2/08poniżej 5 150 000 EURO45.00.00.00-7,45.20.00.00-9,45.21.61.21-8,45.23.10.00-5,45.11.12.00-0.roboty budowlane - Budowa Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapiprzetarg ograniczony_więcej2008-07-11
303PT-2370/02/08poniżej 133 000 EURO CPV – 29852200-8dostawę sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań o profilu podstawowym i specjalistycznymprzetarg nieograniczony_więcej2008-06-10
304PT-2370/01/08poniżej 133 000 EURO 35121140-1
Dostawa sprzętu ratownictwa wodnego – łódź aluminiowa z silnikiem zaburtowym, wyposażeniem oraz przyczepą do przewozu łodziprzetarg nieograniczony_więcej2008-06-03
305PT-2370/03/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU29.71.53.00-7dostawa zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczychprzetarg nieograniczony_więcej2008-03-18
306PT 2370/1/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU74.00.00.00-9

74.23.20.00-4
Budowa strażnicy KP PSP w Gołdapi - dokumentacja projektowaZamówienie z wolnej ręki_więcej2008-02-29
307PT -2370/02/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU74.22.20.00.1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Centrum Ratownictwa Wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzieprzetarg nieograniczony_więcej2008-02-21
308PT-2370/01/08powyżej 14 000 EURO i poniżej 133 000 EU34.14.42.10.3Dostawa lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa wodnegoprzetarg nieograniczony_więcej2008-02-11