WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-11-16

WT.2370-18/10

Dostawa systemu nadzoru i zarządzania pojazdami ratowniczymi

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty