WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-11-23

WT.2370-20/10

Dostawa zestawów komputerowych

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty