WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-12-07

PT-2370/08/10

Tankowanie pojazdów KP PSP Gołdap na stacjach benzynowych położonych na terenie miasta Gołdap przez okres 12 miesięcy

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty