WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-01-19

WT.2370-2/11

Dostawa oleju opałowego do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty