WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-05-17

WT.2370-5/11

Dostawa samochodu do przewozu osób poszkodowanych i ewakuowanych w wypadkach komunikacji zbiorowej

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty