WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-09-26

WT.2370-11/11

Dostawa samochodu specjalnego zaopatrzeniowego

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie po upublicznieniu ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu upublicznione w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie do http.doc