WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-10-28

WT.2370-14/11

Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem specjalistycznym

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty