WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2011-12-28

PT 2370/1/11

„Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KP PSP Gołdap w 2012 roku”

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty