WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-01-09

WT.2370-2/12

Dostawa oleju opałowego

do Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty