WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-02-13

WT . 0823

Organizacja szkoleń w ramach projektu pn. Na Straży - II etap, współfinansowanego z Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych Euroregionu Niemen

Zapytanie ofertowe
Pytania wykonawców wraz z odpowiedziami
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty