WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2012-12-14

PT-2370/1/1/12

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów i sprzętu silnikowego KP PSP w Piszu w roku 2013

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty