WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-01-07

WT.2370-1/13

Żywienie kursantów Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie w I półroczu 2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadowienie o wyborze najkorzystniejszej oferty