WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-09-04

WT.2370.4.2013

Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.09.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_Zał.1-9
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty