WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2013-09-06

WT.2370.5.2013

Dostawa samochodu ratownictwa wodnego

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 06.09.2013
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona zostanie po upublicznieniu ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_Zał. 1-9
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania