WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-06-10

PT-2370/02/08

dostawę sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań o profilu podstawowym i specjalistycznym

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia