WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-03-26

WT.2370.5.2014

Kompleksowa termomodernizacja budynków Komendy Wojewódzkiej Panstwowej Straży Pożarnej

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej (.doc)
Załącznik nr 8.1 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) BUDYNEK NR 1
Załącznik nr 8.2 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) BUDYNEK NR 2
Załącznik nr 8.3 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) BUDYNEK NR 3
Załącznik nr 8.4 do SIWZ (Dokumentacja techniczna) BUDYNEK NR 4
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ
Załacznik do odpowiedzi j.w. - Dokumentacja uzupełniająca (inst.odgromowa, węzeł co, kurtyny)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 (04.04.2014r.)
Zapytania do SIWz nr 3 (07.04.2014r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty