WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-04-16

WT.2370.7.2014

Dostawa samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 16.04.2014r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w UE w dniu 19.04.2014r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 19.04.2014r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowalnej (.doc)
Zapytania do SIWZ nr 1 (30.04.2014r.)
Zapytania do SIWZ nr 2 (15.05.2014r.)
Zapytania do SIWZ nr 3 (20.05.2014r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty