WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-11-18

PT.2370.1.2014

Dostawa terenowego samochodu operacyjnego

dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej

w Mrągowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania