WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-11-27

PT.2370.2.2014

Dostawa terenowego samochodu operacyjnego
dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straży Pożarnej
w Mrągowie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty