WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2014-12-05

WT.2370.11.2014

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – szt. 2

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 5 grudnia 2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 10.12.2014 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 10.12.2014 r.)
Załącznik nr 1a do SIWZ (upubliczniony 10.12.2014 r.)
Załącznik nr 1b do SIWZ (upubliczniony 10.12.2014 r.)
Załączniki 2-9 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik 1A do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik 1B do SIWZ w wersji edytowalnej
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (23.12.2014r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 (24.12.2014r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3 (08.01.2015r.)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania