WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-01-23

WT.2370.1.2015

Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego – szt. 2

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23 stycznia 2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona po upublicznieniu ogłoszenia w UE
Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 28.01.2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 28.01.2015 r.)
Załącznik nr 1a do SIWZ (upubliczniony 28.01.2015 r.)
Załącznik nr 1b do SIWZ (upubliczniony 28.01.2015 r.)
Załączniki 3-9 do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik 1A do SIWZ w wersji edytowalnej
Załącznik 1B do SIWZ w wersji edytowalnej
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (12.02.2015r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 (17.02.2015r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3 (27.02.2015r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty