WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-05-28

WT.2370.4.2015

Treningowa komora dymowa

Ogłoszenie o zamówieniu wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 28.05.2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 02.06.2015 r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (upubliczniona 02.06.2015 r.)
OPZ_Załącznik nr 1 do SIWZ (upubliczniony 02.06.2015 r.)
Załącznik nr 1a do SIWZ (upubliczniony 02.06.2015 r.)
Załącznik nr 1b do SIWZ (upubliczniony 02.06.2015 r.)
Załącznik nr 1c do SIWZ (upubliczniony 02.06.2015 r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (30.06.2015r.)
Zapytania_odpowiedzi_załącznik nr 1a
Zapytania_odpowiedzi_załącznik nr 1b
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 1 (01.07.2015r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty