WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-08-13

WT.2370.5.2015

Przebudowa i rozbudowa placu manewrowego Panstwowej Straży Pożarnej przy ulicach M.Zientary Malewskiej 33 i Zamenhofa 4a w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja techniczna
Unieważnienie postępowania