WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2015-09-28

Nr spr. PT.2370.4.2015

Rozbudowa i modernizacja budynkow straznicy KP PSP w Elku przy ul. Suwalskiej 50.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zalaczniki do SIWZ
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert