WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2016-03-16

PT.2370.3.2016

Rozbudowa i modernizacja budynków straznicy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ełku przy ul. Suwalskiej 50.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zalaczniki do SIWZ
Ogloszenie o wyborze oferty