WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-03-31

WT.2370.5.2017

Wyposażenie szkół i ośrodków w sprzęt dydaktyczny - 18 szt. (trenażery)

Ogłoszenie o zamówieniu przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 31.03.2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 05.04.2017r.
SIWZ (format pdf) - publikacja 05.04.2017r.
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 2 do SIWZ - Umowa (format pdf)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (format pdf)
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (format .doc)
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór tabliczki pamiątkowej (format pdf)
Załącznik nr 4 do SIWZ (format JPG)
Instrukcja do JEDZ
JEDZ
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ nr 1 (publ. 13.04.2017r.)
Zapytanie i odpowiedź do SIWZ nr 2 (publ. 14.04.2017r.)
Zapytania i odpowiedzi do SIWZ nr 3 (publ. 28.04.2017r.)
Informacja z otwarcia ofert (17.05.2017r.)
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (24.05.2017r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (09.06.2017r.)