WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-05-22

WT.2370.7.2017

Dostawa agregatów prądotwórczych przewoźnych z osprzętem o mocy min. 5kW - 5 sztuk

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (format pdf)
SIWZ (format .doc)
Załącznik nr 1a - OPZ (format pdf)
Załącznik nr 1a - OPZ (format .doc)
Załącznik nr 4 (format JPG)
Informacje z otwarcia ofert (31.05.2017r.)
Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (11.08.2017r.)