WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-06-29

WT_zo_4_2017

Organizacja szkolenia z zakresu doskonalenia techniki jazdy dla kierowców pojazdów ratowniczo-gaśniczych

Zapytanie ofertowe
Zał. nr 1 Program szkolenia
Zał. nr 2 Formularz ofertowy
Zał nr 3 i 4 Oświadczenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty