WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2017-11-13

WT_zo_19_2017

Dostawa środka pianotwórczego 3% - 17000 litrów

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy (.doc)
Zmiana treści zapytania ofertowego (opubl. 15.11.2017r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (21.11.2017 r.)