WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2018-11-15

WT.2370.6.2018

Dostawa quadów z lawetami - 6 sztuk

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (pdf)
SIWZ z załącznikami w wersji edytowalnej (.doc)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (PDF)
Załącznik nr 1a do SIWZ - OPZ (.doc)
Załącznik nr 4 - Wzór tabliczki (.cdr)
Informacje z otwarcia ofert (26.11.2018r.)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty