WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-23

PT-2370/2/2008

Dostawa łodzi ratowniczej hybrydowej typu RIB z urządzeniami do nawigacji

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjanienie: Dotyczy pisma: z dnia 27.10.2008r. w sprawie postępowania oznaczonego sygn. PT-2370/2/2008 na dostawę łodzi ratowniczej hybrydowej typu RIB z urządzeniami do nawigacji
Protest-skan.doc
KP PSP Wegorzewo odrzucenie protestu.doc
KP PSP Wegorzewo Informacja o wyborze oferty.doc
Zawiadomienie o sposobie rozstrzygniecia protestu.doc