WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-24

MT.2370-6/08

Etylina PB 95 – zapotrzebowanie roczne ok. 1,5 tys. litrów,
Olej napędowy - zapotrzebowanie roczne ok. 7 tys. litrów
Dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu, JRG nr 3 w Pasłęku

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia