WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-10-29

MT.2370-7/08

dostawa sprzętu ratownictwa wodnego do prowadzenia działań o
profilu podstawowym i specjalistycznym

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia