WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2008-02-21

PT -2370/02/08

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę obiektu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej z Centrum Ratownictwa Wodnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zalaczniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty