WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-09-25

MT.2370-3/09

Pompa do wody zanieczyszczonej z przyczepą plus armatura wodna nie stanowiąca wyposażenia przyczepy.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia