WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-10-20

WT.2370-8/09

Rozbudowa budynku administracyjnego Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie przy ul. Porannej 41

Ogłoszenie o zamówieniu
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie przetargu ograniczonego
Zmiana wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty