WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-10-22

WT.2370-10/09

Dostawa 2 szt. zestawów komputerowych - serwerów

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty