WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2009-11-05

WT.2370-11/09

Dostawa i tankowanie paliw do pojazdów KW PSP Olsztyn w roku 2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty