WSZCZĘTE POSTĘPOWANIAData publikacji 2010-09-16

WT-2370-05/2010

ADAPTACJA NIEUŻYTKOWEGO ORAZ UŻYTKOWEGO PODDASZA NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNO – BIUROWE WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO PRZY KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OLSZTYNIE WRAZ Z MYJNIĄ POJAZDÓW.


Po zmianie:


Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych obiektu CPR zlokalizowanego przy ul. Niepodległości 16 w Olsztynie

Ogłoszenie o zamówieniu
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Informacja o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmieniony wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty