Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie posiada zbędne składniki majątku ruchomego do zagospodarowania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729)

Tytuł Odsłon Data modyfikacji Pobierz
kabel telekomunikacyjny 86 2020-03-06 Pobierz
Otwórz
telefony stacjonarne 73 2020-03-17 Pobierz
Otwórz

 

Brak dokumentów dot. zbędnych składników majątku ruchomego