Uprzejmie informujemy, że 16 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w Kościele Garnizonowym w Olsztynie, przy ulicy Kromera 2A, odprawiona zostanie Msza Św. koncelebrowana w intencji st. ogn. Mirosława Krauze oraz wszystkich zmarłych strażaków. Po mszy nastąpi przejazd na cmentarz komunalny w Dywitach, gdzie spotkamy się przy grobie ś.p. Mirosława Krauze.

 

Podczas uroczystej zbiórki w dniu 1 czerwca br. Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie mł. bryg. Jarosławowi Gryciukowi. W uroczystej zbiórce udział wzięła kadra kierownicza KM PSP Olsztyn.

Pan Mirosław Hiszpański prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych już po raz trzeci przekazał na ręce nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego  - Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej środek do dezynfekcji.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 17 maja 2020 roku na wieczną służbę odszedł mł. bryg. w st. spoczynku Jan Cyroniuk.

Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 400 mln zł trafią do jednostek OSP w całej Polsce. Jeszcze nigdy w historii do Ochotniczych Straży Pożarnych nie trafiła tak wielka pomoc. Obowiązkiem rządu jest ich wspieranie. Druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. Dlatego muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.