Po 25. latach służby i pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w tym 15 lat działalności jako rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP, 30 września 2020 r.  na zaopatrzenie emerytalne przeszła bryg. Małgorzata Szmidt-Jeżewska, naczelnik wydziału organizacji i nadzoru.  Z tej okazji  w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa, strażaków i pracowników cywilnych KW PSP oraz delegacji pionu organizacyjnego PSP województwa.

24 września br. w Ostródzie odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego samochodu pożarniczego, który otrzymali ostródzcy strażacy PSP.

W dniach 22 i 23 września br.  Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Adamem Jastrzębskim wizytowali obiekty ostródzkiej komendy powiatowej PSP.

thumb obraz04

15 września 2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie nowego średniego pojazdu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Radzieje. Samochód został nabyty w ramach
„Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych”. 

14 września 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie miało miejsce przekazanie pluszowych misiów z zasobów Polskiego Czerwonego Krzyża.