Osiemnaście jednostek OSP z krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz trzy jednostki OSP spoza systemu otrzymały z rąk Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego promesy na zakup samochodów ratowniczych.


W dniu 12 kwietnia 2019 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Olsztynie odbyła się konferencja podsumowująca akcję profilaktyki zdrowotnej z okazji Dnia Kobiet „Chcę mieć pewność, że zawsze będziesz…”, w której udział włączyli się również strażacy z Warmii i Mazur.

Wojewódzki koordynator ratownictwa technicznego wraz z Ośrodkiem Szkolenia  komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie w dniach 3 i 4 kwietnia 2019 roku zorganizował warsztaty z ratownictwa technicznego i działań poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie specjalistycznym pod kryptonimem "CHABER 2019". Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna przygotowująca ratowników do prowadzenia działań w obiektach budowlanych zagrożonych zawaleniem. Uczestnicy wymienili się doświadczeniami zdobytymi podczas działań, ćwiczeń i szkoleń.

Z dniem 14 marca 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków zastępcom komendantów powiatowych PSP w Bartoszycach, Braniewie, Szczytnie i Nowym Mieście Lubawskim.

11 - 12 marca br. zastęp sonarowy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno - Nurkowego Giżycko prowadził działania wspomagające w województwie pomorskim w powiecie kościerskim na Jeziorze Osuszyno koło Kożyczkowa. Wyjazd grupy odbył się na dyspozycję Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności na zapotrzebowanie SK KW PSP w Gdańsku.