9 września 2020 roku PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, Warmińsko–Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Adamem Jastrzębskim odwiedzili strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi.

 8 września 2020 r. Komendę Powiatową PSP w Mrągowie odwiedził Warmińsko - Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński wraz z jednym ze swoich zastępców st. bryg. Adamem Jastrzębskim.

 5 września 2020 r.  po godzinie 14.00 nad miejscowościami Deksyty i Weskajmy w powiecie bartoszyckim przeszła trąba powietrzna. Ponad 70. strażaków walczyło ze skutkami żywiołu. Uszkodzonych zostało 12 budynków, ale na szczęście nie ucierpiał żaden z mieszkańców obu wsi.

 

2 września 2020 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński w obecności zastępcy st. bryg. Adama Jastrzębskiego wizytował Komendę Powiatową PSP w Działdowie.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 września 2020 roku powołał na stanowisko zastępcy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adama Jastrzębskiego.