W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych trwa kampania sprawozdawcza za rok 2018. W spotkaniach czynny udział biorą przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej szczebli – powiatowego i wojewódzkiego.

17 stycznia 2019 roku w ośrodku szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej podsumowująca sytuację pożarową, działania ratownicze i prewencyjne prowadzone w 2018 roku przez Komendy Miejskie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego.

16 stycznia 2019 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja prasowa w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie wojewódzkim dotycząca bezpieczeństwa.

31 grudnia 2018 roku do służby w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi trafił nowy lekki samochód operacyjny Reanult Megane GrandCoupe. Przekazania pojazdu dokonał Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski, przy udziale Wicestarosty Gołdapskiego - Andrzeja Ciołka, Burmistrza Gołdapi - Tomasza Luto, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi - Józefa Wawrzyna, Wójta Gminy Dubeninki - Ryszarda Zielińskiego oraz kapelana gołdapskich strażaków - ks. Czesława Króla.

W okresie poświątecznym w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej woj. warmińsko-mazurskiego odbyły się spotkania z prezesami lub naczelnikami jednostek OSP włączonych do KSRG, których celem było przekazanie kart rabatowych na paliwo.