Z dniem 1 września 2019 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Działdowie.

W Gąskach w gminie Olecko odbyło się oficjalne otwarcie świetlicy wiejskiej z boksem garażowym dla Ochotniczej Straży Pożarnej. W uroczystości wziął udział Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Bogdan Wierzchowski. Inwestycja kosztowała prawie 1,2 mln zł.

ministerstwomini miniTryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku

17 sierpnia w Hartowcu, gm. Rybno w powiecie działdowskim, odbyło się przekazanie druhom z miejscowej jednostki OSP samochodu ratowniczo-gaśniczego użytkowanego wcześniej w Państwowej Straży Pożarnej. Uroczystego przekazania dokonali: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, senator Rzeczypospolitej Polskiej Bogusława Orzechowska i zastępca warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Robert Fliciński.

17 sierpnia 2019 roku komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski wizytował Komendę Powiatową PSP w Działdowie. Spotkał się ze strażakami pełniącymi służbę tego dnia, zapoznał się z warunkami pełnienia służby oraz charakterystyką i specyfiką działań ratowniczych prowadzonych na terenie powiatu.