Samochody ratowniczo-gaśnicze o łącznej wartości blisko 400 mln zł trafią do jednostek OSP w całej Polsce. Jeszcze nigdy w historii do Ochotniczych Straży Pożarnych nie trafiła tak wielka pomoc. Obowiązkiem rządu jest ich wspieranie. Druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia, gdzie z poświęceniem walczą o ludzkie życie i zdrowie. Dlatego muszą mieć dostęp do nowoczesnego sprzętu. To inwestycja w nasze bezpieczeństwo – powiedział wiceminister Maciej Wąsik.

Dziękujemy 01

 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Tomasz Komoszyński, serdecznie dziękuje wszystkim strażakom woj. warmińsko-mazurskiego biorącym udział w trudnej akcji gaśniczej w Biebrzańskim Parku Narodowym:

Dziękujemy 01

Z okazji Dnia Strażaka na ręce Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego zostały nadesłane życzenia.

 

Pandemia uniemożliwiła zorganizowanie obchodów Dnia Strażaka, by móc świętować razem z mieszkańcami Olsztyna. Uroczysty apel z tej okazji odbył się tylko w  gronie funkcjonariuszy i pracowników cywilnych  naszej komendy.

 

30 kwietnia 2020 roku Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków "Florian" przekazał 35 przyłbic ochronnych warmińsko-mazurskim strażakom.