W dniach 10-12 grudnia 2018 roku zorganizowana została odprawa szkoleniowa pionu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP w Kamionkach.

22 i 23 listopada odbyło się szkolenie dla oficerów prasowych PSP województwa warmińsko-mazurskiego. Celem szkolenia było usystematyzowanie wiedzy związanej z wystąpieniami medialnymi, doskonalenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz omówienie prowadzonych kampanii społecznych.

Z dniem 1 grudnia 2018 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - st. bryg. Bogdan Wierzchowski powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie kpt. Kamilowi Golonowi.

W dniu 28 listopada 2018 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Olsztynie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania przez Firmę Michelin Fabryka w Olsztynie sprzętu sportowego, który stanowić będzie wyposażenie siłowni jednostki.